Dochádzkové a prístupové
systémy

Dochadzkový systém umožňuje rýchlu registráciu osôb na elektronických termináloch pomocou osobních identifikátorov (karty, kľúčenky), alebo biometrie (očná dúhovka, otlačok prsta). Vedúcim pracovníkom výrazne zjednodušuje prácu spojenú s evidenciou a kontrolov dochádzky. Dochádzkový softvér jednoznačne ukazuje aktuálnu prítomnosť aj celkový čas strávený na pracovisku.

Pre identifikáciu osôb možno používať viacero typov dochádzkových terminálov a snímačov. Zariadenia môžu zároveň slúžiť pre otváranie dverí alebo odblokovania turniketov. Terminály ponúkajú možnosti identifikácie osôb bezkontaktnou kartou alebo otlačkom prsta, zabezpečenie proti duplikovaniu kariet, ovládanie za pomoci klávesnice alebo dotykového displeja a online alebo offline prevádzka vrátane zálohy pre prípad výpadku el. energie.

Softvér pre evidenciu dochádzky poskytuje užívateľom zobrazenie dát na niekoľkých úrovniach. V rámci vyhodnotenia môže užívateľ robiť ručné opravy dát vrátane doplnenia chýbajúcich záznamov. Dochádzkový softvér je sieťový a môžu ho využívať všetci zúčastnení, a to podľa pridelených práv. Pre internetových užívateľov je k dispozícíi aj webová nadstavba. Systém je možné doplniť prevodnými mostíkmi pre export dát do vašeho Softvérového riešenia a toto je Dochádzkový softvér EDO2 250.