Štrukturované kabeláže (LAN)

Štruktorované kabeláže sú dôleľitou a neoddeliteľnou súčasťou modernej infraštruktúry budov. Stávajú sa rovnkaou samozrejmosťou ako rozvody elektriny, vody, plynu a vykurovania. Ich životnosť sa počíta na desiatky rokov, a preto rozhodnutie o voľbe konkrétneho systému Štrukturovanej kabeláže je pre správcov sietí a majteľov budov kľúčové.

Štrukturované kabeláže od Fides Security Systems zahŕňajú ucelený systém na starostlivo vybraných komponentoch, ktorých parametre nielen spájajú, ale aj prekračujú medzinárodné parametre. Štrukturované kabeláže od Fides Security Systems je vhodné do obytných, ale aj komerčných objektov s počtom pripojených jednotiek až niekoľko stoviek. Systém zahŕňa tienené aj netienené metalické prevedenie vrátane optických rozvodov a príslušenstva. Vedľa nekompromisnej kvality a variability kladieme dôraz na ekonomickú stránku, ktorá robí z Fides Security Systems jednu z najatraktívnejších výberov na trhu.