Zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečenie objektov je moderným spôsobom ochrany vašeho majetku. Miera kriminality je bohužiaľ príliš vysoká, a preto je téma ochrany majetku v súčastnej dobe veľmi aktuálna. Odborne navrhnuté a nainštalované elektronické systémy sú základným prvkom ochrany proti vykradnutiu.

Pri samotnom výbere zabezpečovacieho elektronikého systému by nemala byť hlavným vodítkom iba cena, ale aj kvalita daného výrobku. Obstaranie takéhoto produktu je dlhodobou investíciou a je preto nutné zvažovať aj iné aspekty, ako sú napríklad spolahlivosť zariadenia, certifikácia podľa platnej legislatívy, zaistenie a dostupnosť servisu, a iné ďalšie.

Moderné systémy elektronickej zabezpečovacej signalizácie umožňuje variabilné riešenie s ohľadom na požiadavky zákazníkov, a to pri zachovaní spolahlivosti a cenovej dostupnosti. Okrem hlavnej funkcie zariadenia, teda ochrany majetku, je možné v jednom systéme integrovať aj ďalšie aplikácie z oblasti domácej automatizácie. Ako príklad môžeme uviesť diaľkové ovládanie vykurovania objektu pomocou SMS.

Od značky Jablotron ponúkame montáž a servis celého portfólia a to radu 60, 80 (Oasis) ale hlavne 100, ktorej parametre a hlavné výhody si môžete pozrieť nižšie.

JABLOTRON 100 je revolučný bezdrôtový / zbernicový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre obytné priestory ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne apod. Môže hlásiť vlámanie, požiar, zdravotné ťažkosti, prepadnutie a prípadne ďalšie riziká.Systém ponúka aj domácu automatizáciu (ovládanie spotrebičov na diaľku, riadenie kúrenia, zapínanie spotrebičov detektorom pohybu, detektorom otvorenia alebo diaľkovým ovládačom.